Darbo teisė

Teikame Darbo teisės klausimais konsultacijas ir rengiame dokumentus

  • Konsultuojame darbo grafikų sudarymo klausimai.
  • Konsultuojame suminės darbo laiko apskaitos klausimais.
  • Konsultuojame darbo laiko apkaitos žiniaraščio pildymo klausimais.
  • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl darbo drausmės pažeidimo ir nuobaudos skyrimo.
  • Rengiame darbo tvarkos taisykles.
  • Rengiame pareiginius nuostatus.
  • Rengiame kolektyvines sutartis.
  • Konsultuojame nutraukiant darbo santykius.
  • Ir kt. klausimais.