Užsakyti paslaugas

Vardas, Pavardė*:
Įmonės pavadinimas*:
Įmonės adresas:
Miestas*:
Jūsų el.paštas:*:
Telefonas*:
Komentarai:
REIKALINGA KONSULTACIJA?
Norėčiau gauti nemokamą specialisto konsultaciją, nes nesu tikras (-a), kokios paslaugos man reikalingos.
MOKYMAI
Darbdavio kursai
Darbdavio, jam atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas kursai
Darbdavio įgalioto, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas kursai
Darbuotojo saugos ir sveikatos specialisto kursai
Priešgaisrinės saugos kursai
Kvalifikacijos kėlimo kurai
Darbuotojų mokymai
Darbdavio įgalioto (padalinio vadovo) mokymai
Darbuotojų dirbančių pavojingus darbus mokymai
ĮMONĖS VALDYMO DOKUMENTAI
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos stegimas (įsakymai, nuostatai)
Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai rinkimo dokumentai
Komiteto steigimo dokumentai
Kolektyvinės sutartys
Atsakingų asmenų parinkimas (įsakymai, protokolai)
Atsakingų asmenų parinkimas elektroninė versija (CD laikmenoje)
Darbo tvarkos taisyklės
Instruktavimų tvarka
Mokymo ir atestavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarka
Pavojingų darbų sąrašas
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos (darbams, darbuotojams, įrenginiams)
Saugos ir sveikatos atmintinė prie įrenginio
Laikinojo darbuotojo/svečio instrukcija
Saugaus darbo supratimo testai po instruktavimo
Darbuotojų, dirbančių su asbestu, dokumentai
Pareiginiai nuostatai
Įvadinė (bendra) gaisrinės saugos instrukcija
Gaisrinės saugos instrukcija patalpoms
Gaisrinės saugos atmintinė
Veiksmų planas kilus gaisrui
Darbuotojų gaisrinės saugos klausimai, mokymo dokumentai (programa, testai, protokolai)
Pagrindinių darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų elektroninė versija (CD laikmenoje)
DARBŲ SAUGOS ORGANIZAVIMAS
Auditas/konsultacija
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas/priežiūra
Nelaimingų atsitikimų, susijusių su eismu ir neblaivumu prevencijos priemonių diegimas įmonėse
Nelaimingų atsitikimų tyrimas
Priemonių, skirtų paaukštinti darbo vietą, įrengimo, bandymo ir eksploatavimo tvarka
Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, žinių patikrinimo testai
Darbuotojo nušalinimo nuo darbo atmintinė
Instruktavimas
Darbo santykių įvertinimas
Darbų saugos būklės įvertinimas
GAISRINĖ SAUGA
Gaisrinės saugos priežiūra įmonėje
Evakavimo planai
Gaisrinės saugos būklės įvertinimas
Gesintuvai
Gesintuvų patikros
Evakavimo pratybos
PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS
Profesinės rizikos vertinimas
Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės deklaracijos užpildymas
Fizikiniai ir cheminiai matavimai
Ergonominių profesinės rizikos veiksnių vertinimas
Saugos ir sveikatos ženklų parinkimas ir darbuotojų supažindinimo su saugos ir sveikatos ženklais mokymo modulis
Psichologinių veiksmų tyrimas ir vertinimas
SVEIKATOS TIKRINIMAS
Darbuotojų, kuriems privaloma periodiškai tikrinti sveikatą, sąrašas
Darbuotojų sveikatos tikrinimo grafikas
Medicininių knygelių pildymas
Darbuotojų sveikatos tikrinimo įmonėje organizavimas
Tarpininkavimas organizuojant darbuotojų sveikatos tikrinimą
CIVILINĖS SAUGA
Ekstremalių situacijų valdymo planas
Galimų pavojų ir rizikos analizė
Darbuotojų mokymo dokumentacija
Civilinės saugos pratybos
Stalo ir funkcinių pratybų dokumentacija
Saugos kodas Kitas kodas

Jūsų užklausa sėkmingai išsiųsta.