UAB "SOTERUS" įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą

UAB "SOTERUS" buvo įrašyta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 27V-98 „Dėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b23beaa0554e11e6b72ff16034f7f796, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d70a90e057e511e6b72ff16034f7f796