Civilinė sauga

Vadovaujantis LR Civilinės saugos įstatymu (Žin., 2009, Nr. 159-7207) ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintu įsakymu „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą“ (Žin., 2010, Nr. 46-2236, Pakeitimas 2012-02-04, Nr. 16-733).

UAB „SOTERUS“ teikia šias Civilinės saugos paslaugas:

  • Atlieka galimų pavojų ir rizikos analizę.
  • Rengia ekstramaliųjų situacijų valdymo planus ir derina su civilinės saugos sistemos pajėgomis (priešgaisrinėmis gelbėjimo, policija, greitosios pagalbos ir kt. tarnybomis).
  • Parengia prevencinių priemonių civilinės saugos srityje veiklos planus.
  • Rengia civilinės saugos pratybas.
  • Organizuoja darbuotojų civilinės saugos mokymus.

Daugiau informacijos tel. 8652 45181, 8 37 249 119.