Darbuotojų, surenkančių F- dujas, mokymai

Darbuotojų, surenkančių F-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, mokymo programa (valstybinis kodas 260071115)

Programa parengta vadovaujantis darbo rinkos profesinio mokymo programų
reikalavimais, Europos Sąjungos ir Lietuvos reglamentais bei nuostatais dėl tam tikrų fluorintų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Mokymosi trukmė – 1 savaitė (14val.), mokymai vyksta nuotoliniu būdu.
Darbuotojų, surenkančių F-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro
kondicionavimo sistemų mokymo programą sudaro teorinis ir praktinis mokymas pagrindinių
įgūdžių ugdymui ir įtvirtinimui. Programa numato, kad praktinis mokymas turėtų būti
organizuojamas realioje darbo vietoje arba įmonėje kur yra eksploatuojamos, remontuojamos
transporto priemonių oro kondicionavimo sistemos su fluorintomis šiltnamio efektą
sukeliančiomis dujomis, kur, vadovaujant profesijos mokytojui, darbuotojai išmoksta saugiai
dirbti su F-dujomis.

Sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą asmenims suteikiama teisė saugiai atlikti
F-dujų surinkimą iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų.
Jiems yra išduodamas nustatytos formos valstybės pripažįstamas skaitmeninis pažymėjimas.

Norėdami registruotis į kursus užpildykite registracijos anketą REGISTRACIJOS ANKETA

Kursai vyksta nuotoliniu būdu, pažymėjimai skaitmeniniai! Prašome registruotis.

Kursų pradžia: 2024 m. birželio mėn. 5 d.

Kursų pabaiga: 2024 m. birželio mėn. 12 d.

 

 

Detalesnė informacija apie kursus tel. ir el. paštu. 

Registracija telefonu: 865245181 arba el. paštu: info@soterus.lt