Nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų prevencija

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Prevencinės priemonės, kurios skirtos darbuotojams apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų.

Mes Jūsų įmonei siūlome auditą, kurio metu pateiksime rekomendacijas, kuriomis pagerinsite darbų saugos būklę, konsultuosime dėl prevencinių priemonių taikymo:

  • Saugos ir sveikatos ženklų parinkimo.
  • Profesinės rizikos veiksnių indentifikavimo ir vertinimo.
  • Gesintuvų kiekio nustatymo, evakuacijos kryptį nurodančių ženklių parinkimo, evakavimo planų.
  • Darbo vietų įrengimo atitikimo pagal teisės aktus.
  • Asmens apsaugos priemonių parinkimo.
  • Kolektyvinių apsaugos priemonių parinkimo.
  • Darbuotojų apmokymo.
  • Dokumentacijos poreikio nustatymo.

Rengiame reikiamus dokumentus įvykus nelaimingui atsitikimui, dokumentaciją pateikiame atsakingoms institucijoms.