Priešgaisrinės saugos kursai

Priešgaisrinės saugos kursaiKviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už priešgaisrinę saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinę saugą į 2024 m. liepos 31 d. organizuojamus Gaisrinės saugos mokymus.

 KVIETIMAS Į GAISRINĖS SAUGOS MOKYMUS

Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už gaisrinę saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinę saugą į 2024 m. liepos mėn. 31 d.
organizuojamus kursus pagal „ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ VADOVŲ IR ATSAKINGŲ ASMENŲ, KURIEMS PAVESTA KONTROLIUOTI OBJEKTO PRIEŠGAISRINĘ BŪKLĘ IR IMTIS PRIEMONIŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAMS VYKDYTI, PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMĄ", (valst. kodas 296186205). Registracijos anketa_2020

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymo programos paskirtis - supažindinti objektų vadovus, atsakingus asmenis su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

Mokymai vyksta nuotoliniu būdu. Kursuose dėstoma apie Bendrųjų Gaisrinės saugos taisyklių naujausius pakeitimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Gaisrinę saugą. Kursų dalyviai aprūpinami metodine medžiaga, studijuoja savarankiškai, o nustatytą atestacijos dieną laiko baigiamąjį testą. 


Prašome registruotis iš anksto. Registracija tel. 8 37 24 91 16; 8 65245181 arba el. paštu info@soterus.lt.
Išduodamas Priešgaisrinės saugos pažymėjimas. 

Žinių tikrinimas vyks: 2024 m. liepos 31 d. (nuotoliniu būdu sprendžiate testą)
Kursų pradžia: laikotarpis iki žinių tikrinimo pradžios (į kursus galima prisijungti bet kuriuo laiku iki žinių tikrinimo pradžios).
Adresas: Neries kr. 16 - 303, Kaunas.