Darbuotojų mokymai

Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276, 2020 metų balandžio mėn. 12 str. "Kitų darbuotojų mokymas ir žinių tikrinimas" pakeitimas:

"12. Darbuotojai, kuriems darbdavio sprendimu nepakanka profesinių įgūdžių ir instruktuojant suteiktų žinių, kad jie galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jų sveikatai, tarp jų ir darbuotojai, paskirti naudoti potencialiai pavojingus įrenginius, mokomi ir jų žinios tikrinamos darbdavio nustatyta tvarka atitinkamai pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 straipsnio 1 ir 4 dalis. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto (toliau – komitetas) nariai, darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai mokomi atitinkamai pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir 10 dalį.“

Nuo 2020-05-01 panaikintas Vyriausybės nutarimu patvirtintas Pavojingų darbų sąrašas, Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendruosiuose nuostatuose išbrauktos nuorodos į Pavojingų darbų sąrašą
Nustatyta, kad darbuotojai, kuriems darbdavio sprendimu nepakanka profesinių įgūdžių ir instruktuojant suteiktų žinių, kad jie galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jų sveikatai, tarp jų ir darbuotojai, paskirti naudoti potencialiai pavojingus įrenginius, mokomi ir jų žinios tikrinamos darbdavio nustatyta tvarka pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 straipsnio 1 ir 4 dalis.

 

Organizuojame ir atliekame šiuos mokymus įmonėse ir rengiame metodinę medžiagą:

  • Darbuotojų, dirbančių krovinių tvarkymo rankomis darbus.
  • Darbuotojų, dirbančių triukšme.
  • Gaisrinės saugos klausimais.
  • Dirbančių su pavojingomis medžiagomis.
  • Dirbančiam aukštyje.
  • Asmeninių apsaugos priemonių naudojimo.
  • Ir kt.