Seminaras Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką turi žinoti kiekviena įmonė

Šis seminaras yra skirtas įmonėms, kurių veikloje yra renkami, kaupiami ir naudojami asmens duomenys.

2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo numato naujas pareigas asmens duomenis renkantiems ir naudojantiems asmenims, kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d., numato naujas pareigas asmens duomenis renkantiems ir naudojantiems asmenims. Už tokių reikalavimų nesilaikymą gresia baudos iki 20 000 000 eurų ir privatiems, ir juridiniams asmenims.

Šio seminaro tikslas - padėti klausytojams suprasti, kaip nuo šis reglamentas palies visas įmones, kokių sutikimų iš klientų jiems reikia, kad galėtų suteikti jiems paslaugas, tinkamai jas apskaityti, kada jie laikomi duomenų tvarkytojais, kada duomenų valdytojais ir kokios pareigos jiems kyla abiejose rolėse.

Mokymų metu klausytojams bus pateikti:

 • Mokymų sertifikatai.
 • Asmens duomenų subjektų sutikimų formos.

Lektorė: advokatė Laura Beinorienė, praktikuojanti advokatė nuo 1999 m., Vilniaus Universiteto Verslo mokyklos lektorė nuo 2007 m.

Išsilavinimas: VU Teisės fakultete įgyta teisininko kvalifikacija (1999 m.), Vokietijos Giesseno Justus von Liebig Universiteto Teisės fakultete įgyta magistro kvalifikacija LL.M.

Darbo patirtis: Advokatų kontora “Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai” (dabartinis pavadinimas “Ellex Valiūnas ir partneriai”) 1996 – 2004 m., ES agentūra Europos Sąjungos Intelektinės nuosavybės tarnyba – 2004 – 2007 m., Advokatės L. Beinorienės kontora - nuo 2008 m.

Lektorės darbo patirtis: nuo 2007 m. Vilniaus Universiteto Verslo mokyklos lektorė, bendradarbiavimo projektai su VšĮ “Versli Lietuva”, kiti mokymai verslo teisės srityje.

Seminaro metu:

 • Pristatysime svarbiausius asmens duomenų apsaugos reglamento aspektus.
 • Aptarsime, ką galime padaryti su turimais klientų ir kitais asmens duomenimis.
 • Pasiūlysime veiksmų planą, nuo ko pradėti pokyčius grįžus į darbą.
 • Kas yra asmens duomenys, jų rūšys, rinkimas ir tvarkymas skirtingais tikslais.
 • Asmens sutikimas tvarkyti duomenis.
 • Vaidmuo, kriterijai, kokioje situacijoje koks sutikimas yra būtinas
 • Asmens duomenis valdančio asmens (įmonės) pareigos – formaliosios (turėti pasitvirtinus procedūras) ir praktinės (koks rinkimas ir naudojimas leidžiamas).Asmens teisės tvarkyti savo duomenis:
 • susipažinti ir gauti savo duomenų kopiją,
 • teisė ištaisyti savo duomenis,
 • teisė prieštarauti,
 • teisė būti pamirštam,
 • teisė į duomenų perkėlimą.
 • Teisė būti pamirštam – ar nusipirkęs degtukų dėžutę, galiu reikalauti milijoninės kompensacijos?
 • Kaip privalo pasiruošti duomenų valdytojas:
 • dokumentai, kuriuos privalote turėti;
 • supratimas ir skaidrumas;
 • atskaitomybė ir atitiktis praktikoje;
 • poveikio vertinimas ir auditas;
 • duomenų apsaugos pareigūnas;
 • pranešimas apie saugumo pažeidimą.

Mokymų dalyviai gaus:

 • atspausdintą mokymų medžiagą,
 • asmens duomenų subjekto sutikimo pavyzdį,
 • rekomenduojamą formuluotę apie slapukų naudojimą svetainėje,
 • privatumo politikos pavyzdinę formą.

 

Kita informacija

Registracijos anketa 

Mokymų laikas: birželio 21 d., 13.00 val.
Kaina: 85 €. + PVM
Grupės dydis: iki 30 žmonių.
Mokymų dalyviai gaus atspausdintą mokymų medžiagą, asmens duomenų subjekto sutikimo pavyzdį, rekomenduojamą formuluotę apie slapukų naudojimą svetainėje ir privatumo politikos pavyzdinę formą.
Vieta: Neries kr. 16 - 303, Kaunas, el. paštas info@soterus.lt, tel. 861429456