Mokymai, Kursai

KVIEČIAME ĮMONIŲ VADOVUS, ATSAKINGUS ASMENIS UŽ  DARBUOTOJŲ SAUGĄ Į PRIVALOMUS DARBŲ SAUGOS IR  PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMUS, KURIE VYKSTA KIEKVIENĄ MĖNESĮ (GALIMYBĖ MOKYTIS NUOTOLINIU BŪDU).

 Privalomų darbų saugos ir priešgaisrinės saugos mokymai 

 

UAB "SOTERUS" išduota LR Švietimo ir mokslo ministerijos  licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą, saugos  paslaugos. UAB "SOTERUS" vykdo darbų saugos mokymus  pagal formalias ir neformalias mokymo programas.         

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvieno darbdavio fizinio asmens ar darbdaviui atstovaujančio įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovo (toliau – darbdavys (įmonės vadovas)) žinias iš DSS srities privalomai tikrina Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendruosiuose nuostatuose nustatyta tvarka prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas.

Paskaitas skaito kvalifikuoti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, teisininkai (darbo teisei) (UAB "SOTERUS" lektorius, valstybinių institucijų kvalifikuoti specialistai). Lektoriai atitinka LR švietimo ministerijos nustatytus reikalavimus.

Kursų klausytojai aprūpinami metodine-mokomaja medžiaga, praktiniais pavyzdžiais, formomis, kuriuos galės pritaikyti savo darbe,  egzaminų (testų) klausimais. Konsultacijos.

Prašome registruotis iš anksto. Kursai vyksta kiekvieną mėnesį. Registracija tel. 8 37 24 91 16; 8 652 45181 arba el. paštu info@soterus.lt
Kursų pradžia: nuo 9:00 val.
Adresas: Neries kr. 16 - 303, Kaunas.

Mokymų pavadinimas Valstybinis  kodas    
Mokymų trukmė    
Data  
Priešgaisrinės saugos kursai 296186205 8 val.

Kursai vyksta 2023 m. gegužės 31 d.
Atestacija gegužės 31 d. nuotoliniu būdu

Vyksta registracija

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio  III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

neformali mokymo programa

 

40 val.

 

30 val.

 

20 val.

 

Kursai vyksta kiekvieną mėnesį

Nuotolinio mokymo kursai vyksta Jums patogiu metu prisijungus prie mūsų moodle sistemos

 

Vyksta registracija

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbdavio įgalioto amens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse
neformali mokymo programa 40 val.

 


38 val.

 


28 val.
 

Kursai vyksta kiekvieną mėnesį

Nuotolinio mokymo kursai vyksta Jums patogiu metu prisijungus prie mūsų moodle sistemos

Vyksta registracija

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

 Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse
neformali mokymo programa

 40 val.

 

 

38 val.

 

 

28 val.

 

 

Kursai vyksta kiekvieną mėnesį

Nuotolinio mokymo kursai vyksta Jums patogiu metu prisijungus prie mūsų moodle sistemos

 

Vyksta registracija

Darbdavio, darbdaviui atsovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais neformali mokymo programa 8 val.

Kursai vyksta kiekvieną mėnesį

Nuotolinio mokymo kursai vyksta Jums patogiu metu prisijungus prie mūsų moodle sistemos

 

Vyksta registracija

Darbuotojų, surenkančių F-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, mokymo programas

260071115 14 val.

Renkama grupė

Kursų pradžia 2023 m. gegužės mėn. 18-25 d. nuotoliniu būdu

Vyksta registracija

 Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais siurbliais, mokymo programa

260071107 60 val.

Renkama grupė

Kursų pradžia 2023 m. gegužės mėn.12-26 d. nuotoliniu būdu

 

Vyksta registracija

 

darbu-saugos-pazymejimas-licencijaKursų salė

 

 2012-02-06 Faktai
UAB "SOTERUS" vieni iš pirmųjų mokymų centrų sėkmingai parengė ir atestavo įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus ir įmonių vadovus, vykdančius tarnybos funkcijas, pagal naująją tvarką. Atestuojamųjų pasirengimas tiek teorinių ir praktinių žinių tikrinimui buvo įvertinti aukščiausiais balais, ko nesitikėjo komisija, kadangi tai buvo pirmieji specialistai ir vadovai, kurie egzaminą laikė iš Valstybinės darbo inspekcijos sudarytų testų. Dėka puikių lektorių ir pačių mokinių pastangų, pirmosios atestacijos rezultatai viršijo lūkeščius, todėl įgyta patirtis leidžia ir toliau sėkmingai apmokyti ir atestuoti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus bei įmonių vadovus.
Klausimai/atsakymai

1. Ar po 2017 m. liepos 1 d. galios darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) žinių tikrinimo pažymėjimai, išduoti iki 2017 m. birželio 30 d?

Atsakymas:

Iki 2017 birželio 30 d. profesinio mokymo teikėjų išduoti formaliojo bei neformaliojo profesinio mokymo pažymėjimai, patvirtinantys darbdaviui atstovaujančių asmenų, tarp jų atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotų asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kompetencijas, yra laikomi galiojančiais ir jais suteikiama teisė atlikti atitinkamai darbdaviui atstovaujančio asmens arba darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.

2. Nuo 2017 m. liepos 1 d. netenka galios Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai ir įsigalioja nauji Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai, kuriuose nei žodžiu neužsimenama apie padalinių vadovų, įmonės vadovo įsakymu paskirtų atsakingais už darbuotojų saugą ir sveikatą padalinyje, mokymą ir žinių patikrinimą (atestavimą). Ar teisingai supratau iš naujųjų nuostatų, kad padalinių vadovų nereikia daugiau mokyti pagal įmonės vadovo nustatytą mokymų ir žinių tikrinimo (atestavimo) tvarką ir periodiškumą?

Atsakymas:

Padalinių vadovų, įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau – įmonė) vadovo sprendimu paskirtų atsakingais už darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) padalinyje, mokymo ir žinių iš DSS srities tvarka nuo 2017 m. liepos 1 d. nesikeičia. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo savarankiškai nustato darbdavio įgaliotų asmenų, išskyrus darbdavio įgaliotą asmenį, kuriam pavesta atlikti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, ir įmonės atskiro struktūrinio padalinio, esančio kitoje negu įmonė teritorijoje ar vietovėje, vadovo, DSS mokymo ir žinių iš DSS srities patikrinimo poreikį. Ši nuostata lieka galioti ir po 2017 m. liepos 1 d.  Vadinasi, taip pat, kaip ir iki 2017 m. liepos 1 d., taip ir po šios datos padalinių vadovų, įmonės vadovo sprendimu paskirtų atsakingais už DSS padalinyje, mokymo ir žinių iš DSS srities tvarką savo tvarkomuoju dokumentu turi nustatyti būtent įmonės vadovas.
Įmonės atskiro struktūrinio padalinio, esančio kitoje negu įmonė teritorijoje ar vietovėje, vadovo, kuris darbdaviui atstovaujančio asmens pavedimu ir jo kontroliuojamas įgyvendina reikiamas priemones, kad tokiame įmonės padalinyje sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, žinios iš DSS srities tikrinamos tokia pat tvarka kaip darbdaviui atstovaujančio asmens.

3. Žinau, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai vyks VDI. Tad norėčiau pasiteirauti dėl šių mokymų vykdymo tvarkos. Kada artimiausiu metu bus galima užsiregistruoti ir dalyvauti mokymuose – „DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTO, DIRBANČIO VISŲ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE“?

Atsakymas:

Nuo 2017 m. liepos 1 d. mokymai darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimais atskiriami nuo žinių DSS patikros. Nuo 2017 m. liepos 3 d. žinių DSS klausimais patikrą vykdys LR Valstybinė darbo inspekcija (VDI). Tačiau mokymus DSS klausimais taip pat, kaip ir iki 2017 m. liepos 1 d., vykdys profesinio mokymo teikėjai pagal neformaliojo profesinio mokymo programas iš DSS srities, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr.EV-78. VDI skelbs VDI interneto svetainės rubrikoje „DSS mokymas ir žinių tikrinimas“ informaciją apie profesinio mokymo teikėjus, kurie pranešė VDI, kad mokys pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas mokymo programas. Tad siūlome stebėti informaciją VDI interneto svetainės rubrikoje „DSS mokymas ir žinių tikrinimas“.


Šaltinis www.vdi.lt