Kompetencijos tobulinimas

KVIEČIAME ĮMONIŲ VADOVUS, ATSAKINGUS ASMENIS UŽ DARBUOTOJŲ SAUGĄ Į DARBŲ SAUGOS TEORINIUS IR PRAKTINIUS MOKYMUS, KURIE VYKSTA KIEKVIENĄ MĖNESĮ.

 

Vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų II sk. 7 punktu "Darbdaviui atstovaujantis asmuo, atliekantis darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotas asmuo, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas kompetenciją tobulina valstybės institucijų ir įstaigų, švietimo teikėjų rengiamuose kursuose, seminaruose ar praktiniuose mokymuose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbdavių įgaliotus asmenis, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus tobulinti kompetencijos siunčia darbdavys. Kompetencijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 50 valandų. Informacija apie kompetencijos tobulinimą nurodoma valstybės institucijų ir įstaigų, švietimo teikėjų išduotuose kursų, seminarų ar praktinių mokymų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais baigimo pažymėjimuose."

Kaip išdėstyta nuostatuose, kompetencijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 50 valandų.

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO NUOTOLINIAI KURSAI „AKTUALIOS NAUJIENOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SRITYJE. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS“

Kvalifikacijos kėlimo kursus išklausiusiems asmenims įteikiamas 50 val., atitinkamos kompetencijos pažymėjimas.

Kompetencijos tobulinimo kursai 2024 gegužės mėn. 30 d. Nuotoliniu būdu Moodle Cloud sistemą.

Prašome registruotis iš anksto. Registracija tel. 8 37 24 91 16; 8 652 45 181 arba el. paštu info@soterus.lt