Balandžio 28 - oji Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena bei Tarptautinė žuvusiųjų darbe atminimo diena

 

                             

2001. Tartautinė organizacija balandžio 28-ąją paskelbė Darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Minėtinos dienos tikslas – visame pasaulyje skatinti kurti saugias, sveikas ir tinkamas darbo sąlygas. Šia diena kai kalbama ne tik apie darbuotojų saugos ir sveikatos kultūros puoselėjimą, saugią darbo aplinką, bet ir prisimenami bei tylos minute pagerbiami visi žuvusieji darbe.

 Kasmet Europos Sąjungoje apie 164 tūkst. gyventojų miršta darbe dėl su darbu susijusių priežasčių. Iš jų 5 580 žūva dėl nelaimingų atsitikimų darbe, o 159 tūkst. miršta dėl su darbu susijusių sveikatos sutrikimų. Žuvusiųjų darbe skaičius siekia 2,1 mln., tai yra, maždaug kas 15 sekundžių žūsta vienas darbuotojas. Lietuvoje darbe žūsta 2 kartus dažniau (statybos sektoriuje – beveik 4 kartus dažniau) žmonių negu vidutiniškai kitose Europos Sąjungos šalyse.

Statistiniai duomenys rodo, kad daugelis darbuotojų ir darbdavių vis dar nežino, su kokia rizika susiduria ir kaip ją valdyti.

Šios dienos proga viso pasaulio nacionalinės valdžios institucijos, profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir sveikatos srities specialistai organizuoja įvairius renginius.

Visi darbdaviai, darbuotojai, profesinės sąjungos, darbo tarybos kviečiami sutelkti dėmesį į darbo vietas: abipusiai bendradarbiaujant peržiūrėti, kaip vyksta įmonėje rizikos vertinimas, pašalinant ar sumažinant darbo vietose pavojus ir įsitikinti, ar socialinis dialogas įmonėje padeda organizuoti saugų darbą.

Vieną iš šios savaitės dienų siūloma įmonių vadovams, susirinkus drauge su kolektyvu ar jo atstovais, arba kita pasirinkta forma paminėti žuvusiuosius darbe. 

Taip pat primename, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams tobulinti ir gilinti darbų saugos žinias bei dalintis gerąją praktika.

 

  Parengė UAB "SOTERUS"