Konsultacijos

Teikiame kokybiškas ir profesionalias konsultacijas veikiančioms įmonėms darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo santykių, profesinės rizikos vertimo organizavimo klausimais. Mūsų darbo patirtis padės įmonėms pasiruošti planiniams patikrinimas, išvengti administracinių nuobaudų, tinkamai parengti prevencines priemonės, įgyvendinti darbdavio pareigą, užtikrinti darbų saugą. 

Konsultuojame įmonės vadovus, darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai bei darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų prevencijos ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kylančiais:

  • taikant darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus, rengiant įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus;
  • nustatant darbo ir poilsio laiką, suminės darbo laiko klausimai;
  • arenkant asmenines apsaugos priemones, pradedant naudoti naujas darbo priemones, technologinius procesus, kolektyvines apsaugos priemones;
  • vertinant profesinę riziką, parenkant saugos ženklus.
  • Įvykus nelaimingam atsitikimui.
  • Civilinės saugos klausimais.
  • Gaisrinės saugos klausimais.
  • Rengiame COVID-19 prevencinių priemonių planą įmonėms.
  • Rengiame nuotolinio darbo, karantino laikotarpiu aprašą. 
  • Konsultuojame pagal Valstybinės darbo inspekcijos parengtus klausimynus (Bendrinis ūkio subjektų tikrinimo klausimynas, REACH reglamento ir kt.).