Priešgaisrinė sauga

Teikiame konsultacijas ir rengiame privalomus dokumentus bei mokymus gaisrinės saugos klausimais. Atliekame gaisrinės saugos būklės auditą ir teikiame išvadas.

Mes siūlome šias paslaugas:

  • Konsultuojame gaisrinės saugos ženklų (evakuacijos kelių, patalpų sprogimo ir gaisro kategorijos nustatymo, gesinimo priemonių laikymo) parinkimo klausimais. 
  • Konsultuojame evakavimo planų rengimo klausimais.
  • Konsultuojame gesinimo priemonių parinkimo ir kiekio nustatymo klausimais.
  • Rengiame gaisrinės saugos instrukcijas.
  • Organizuojame ir mokome darbuotojus gaisrinės saugos klausimais.
  • Pildome ir teikiame Objekto atitikimo gaisrinės saugos reikalavimams deklaraciją.
  • Konsultuojame gaisrinės saugos instruktažų klausimais.
  • Rengiame privalomą gaisrinės saugos dokumentaciją.
  • Atliekame gaisrinės saugos būklės auditą ir teikiame išvadas.
  • Organizuojame gesinimo priemonių patikrinimus.