Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F - dujų turinčia įranga, mokymai

Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais  siurbliais, mokymo programa (valstybinis kodas 260071107)

Mokymo programa parengta vadovaujantis darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimais, Europos Sąjungos ir Lietuvos reglamentais bei nuostatais dėl Ozoną ardančių medžiagų ir tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Išklausiusiems kursus ir sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą darbuotojams suteikiama teisė saugiai atlikti OAM  turinčios šaldymo įrangos aptarnavimą, remontą, šaltnešio išsiurbimą ir recirkuliaciją, kasmetinės patikros reikalavimus, nuotėkių mažinimą, tikrinti, ar nėra nuotėkio stacionarioje šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangoje, kurioje yra  F-dujų  ir kurių etiketėse tai yra nurodyta; saugiai surinkti, įrengti ir eksploatuoti  šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangą, kurioje yra F-dujų, bei atlikti jos techninę priežiūrą. Jiems išduodamas nustatytos formos valstybės pripažįstamas skaitmeninis pažymėjimas.

Mokymosi trukmė – 60 val.:
programoje – teorinis mokymas (28 val.), praktinis mokymas (26 val.).

Norėdami registruotis į kursus užpildykite registracijo anketą REGISTRACIJOS ANKETA

Kursai vyksta nuotoliniu būdu. Prašome registruotis.

Kursų pradžia: 2024 m. liepos mėn. 04 d.

Kursų pabaiga: 2024 m. liepos mėn. 18 d.

 

 

 

 

 

 

 

Informacija ir registracija telefonu  8 652 45181 arba el. paštu info@soterus.lt