Darbų saugos kursai

Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už darbų saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais darbų saugą registruotis į nuotolinio mokymo kursus (Kursų temos) pagal:

 „Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais" mokymo programa . Asmenims, baigusiems mokymo programą, suteikiama teisė tikrintis darbuotojų saugos ir sveikatos žinias Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI). Minimalus išsilavinimas: nenustatyta.   Anketa_2020

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse" mokymo programa. Asmenims, baigusiems mokymo programą, suteikiama teisė tikrintis žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI). Išlaikius šių žinių tikrinimo testą VDI, įgyjama teisė dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, taip pat, būnant darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu, teisės aktų nustatytais atvejais vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių mažose įmonėse. Minimalus išsilavinimas: aukštasis. Anketa_2020

„Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse" mokymo programa. Asmenims, baigusiems mokymo programą, suteikiama teisė tikrintis žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI). Išlaikius šių žinių tikrinimo testą VDI, įgyjama teisė dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, taip pat, būnant darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu, teisės aktų nustatytais atvejais vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių mažose įmonėse. Minimalus išsilavinimas: aukštasis. Anketa_2020

 „Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse" mokymo programa. Asmenims, baigusiems mokymo programą, suteikiama teisė tikrintis žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI). Išlaikius šių žinių tikrinimo testą VDI, įgyjama teisė dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, taip pat, būnant darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu, teisės aktų nustatytais atvejais vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių mažose įmonėse. Minimalus išsilavinimas: aukštasis. Anketa_2020


„Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ mokymo programa. Asmenims, baigusiems mokymo programą, suteikiama teisė tikrintis žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI). Išlaikius šių žinių tikrinimo testą VDI, įgyjama teisė atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių mažose įmonėse. Minimalus išsilavinimas: aukštasis. Anketa_2020

„Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ mokymo programa. Asmenims, baigusiems mokymo programą, suteikiama teisė tikrintis žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI). Išlaikius šių žinių tikrinimo testą VDI, įgyjama teisė būnant darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II–III grupių ekonominės veiklos rūšių mažose įmonėse. Minimalus išsilavinimas: vidurinis. Anketa_2020

„Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ mokymo programa. Asmenims, baigusiems mokymo programą, suteikiama teisė tikrintis žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI). Išlaikius šių žinių tikrinimo testą VDI, įgyjama teisė būnant darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių mažose įmonėse. Minimalus išsilavinimas: vidurinis. Anketa_2020

„Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ mokymo programa. Asmenims, baigusiems mokymo programą, suteikiama teisė tikrintis žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI). Išlaikius šių žinių tikrinimo testą VDI, įgyjama teisė atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių mažose įmonėse. Baigusieji šią mokymo programą atleidžiami nuo žinių tikrinimo pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą. Minimalus išsilavinimas: aukštasis. Anketa_2020

„Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ mokymo programa.  Asmenims, baigusiems mokymo programą, suteikiama teisė tikrintis darbuotojų saugos ir sveikatos žinias Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI). Išlaikius šių žinių tikrinimo testą VDI, įgyjama teisė būnant darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II–III grupių ekonominės veiklos rūšių mažose įmonėse. Baigusieji šią mokymo programą atleidžiami nuo žinių tikrinimo pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą. Minimalus išsilavinimas: vidurinis. Anketa_2020

„Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse“ mokymo programa. Asmenims, baigusiems mokymo programą, suteikiama teisė tikrintis darbuotojų saugos ir sveikatos žinias Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI). Išlaikius šių žinių tikrinimo testą VDI, įgyjama teisė būnant darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių mažose įmonėse. Baigusieji šią mokymo programą atleidžiami nuo žinių tikrinimo pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą. Minimalus išsilavinimas: vidurinis. Anketa_2020

Kursų dalyviai aprūpinami metodine-mokomaja medžiaga, praktiniais pavyzdžiais, formomis, kuriuos galės pritaikyti savo darbe,  egzaminų (testų) klausimais. Kursų dalyviams skiriamos nemokamos konsultacijos.
Reikalingi dokumentai:

  • Užpildyta registracijos anketa.
  • Užpildyts sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo mokymosi tikslais.
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

Kursai, Kursų temos

Mokytis galėsite Jums patogiu metu prisijungę prie mūsų moodle sistemos.


Prašome registruotis iš anksto. Registracija tel. 8 37 24 91 16; 8 652 45 181 arba el. paštu info@soterus.lt

Dažnai užduodami klausimai 

1. Ar turi atestuotis iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities darbdavys, jei įmonėje pagal darbo sutartį dirba tik jis pats bei samdomas dar vienas darbuotojas (buhalterė)?
Kai įmonėje yra samdomų darbuotojų, su kuriais sudaromos darbo sutartys, jų saugioms ir sveikatai nekenksmingoms darbo sąlygoms užtikrinti taikomos atitinkamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatos. Tad kiekvieno darbdavio, turinčio samdomų darbuotojų, žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomai tikrinamos pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas Vyriausybės nustatyta tvarka. Kita vertus, mažų įmonių (iki 9, 19 ar 49 darbuotojų – priklausomai nuo vykdomos ekonominės veiklos) vadovai gali patys vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas. Tada darbdaviai, kurie neturi darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, neįsteigė įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos, neperka išorės darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų ir patys nori vykdyti šios tarnybos funkcijas, turi papildomai mokytis mokymo įstaigose ir jų žinios tikrinamos pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą. 

2. Ar įmonės vadovas - užsienietis, kuris gerai nemoka valstybinės kalbos ir turi problemų atestuojantis iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities, gali paskirti kitą asmenį būti darbdaviui atstovaujančiu asmeniu?
Sudarius nors su vienu darbuotoju darbo sutartį, darbdaviui atsiranda pareiga, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, – kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. Šis kodeksas nustato, kad kiekvieno darbdavio žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomai tikrinamos prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas Vyriausybės nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas nustato, kad įpareigojimų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais suteikimas darbdavio paskirtiems asmenims, darbdavio įgaliotiems asmenims, juridinių ar fizinių asmenų sutartiniai įsipareigojimai darbdaviui neatleidžia jo nuo atsakomybės, nustatytos šio įstatymo 11 straipsnyje. Atsižvelgiant į tai, darbdavys (įmonės vadovas) pats asmeniškai turi būti atestuotas iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities. Manytina, kad šiuo atveju įmonės vadovas turėtų pasinaudoti vertėjų paslaugomis,

3. Ar mažosios bendrijos direktorius privalo dalyvauti mokymuose ir turėti pažymėjimą, kaip ir UAB vadovai?
Reikalavimus įmonės vadovo mokymui ir atestavimui iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Šie teisės aktai ir juose įtvirtinti reikalavimai taikomi darbdaviams, turintiems samdomų darbuotojų, su kuriais sudarytos darbo sutartys (nepaisant jų rūšies), taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms. Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatyme nurodyta, kad šios bendrijos veikia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pagrindu, t.y. mažosios bendrijos narius sieja civiliniai santykiai. Įnašu į šią bendriją gali būti pinigai ar kitoks turtas, bet ne darbas ir paslaugos. Mažosios bendrijos narys negali turėti darbo santykių su mažąja bendrija. Tad darytina išvada, kad vykdant veiklą tik mažosios bendrijos nariams, yra netaikomi privalomi reikalavimai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, tame tarpe ir dėl šios bendrijos vadovo privalo mokymo ir atestavimo iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities. Kita vertus, atsiradus mažojoje bendrijoje samdomiems darbuotojams, su kuriais sudarytos darbo sutartys (nepaisant jų rūšies), mažosios bendrijos vadovui atsiranda prievolė būti apmokytam ir atestuotam iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities.

4. Esu kelių mažų įmonių (nuo 5 iki 7 darbuotojų) savininkas ir direktorius. Esu atestuotas iš DSS srities, turiu Darbų saugos pažymėjimą. Įmonių ekonominė veikla labai skirtinga, jos įsteigtos skirtinguose šalies regionuose. Tad pats negaliu vykdyti DSS tarnybos funkcijų, noriu pavesti jas atlikti kiekvienos konkrečios įmones darbuotojui. Prašau paaiškinti, kaip viskas turi būti atlikta?
Mažose įmonėse (priklausomai nuo ekonominės veiklos – iki 9, 19 ar 49 darbuotojų) darbdavys gali pats atlikti įmonės DSS tarnybos funkcijas arba pavesti darbdavio įgaliotam asmeniui atlikti įmonės DSS tarnybos funkcijas.
Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.A1-266/V-575, 8 punkte yra nustatytos ekonominės veiklos rūšys, kurių įmonėse, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių ir profesinę riziką, įmonės DSS tarnybos funkcijas gali atlikti darbdavys ar darbdavio įgaliotas asmuo, apmokytas vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų (toliau – Nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-724/V-1284, 13, 14 punktais.
Jei darbdavys neturi galimybių ar nenori pats atlikti įmonės DSS tarnybos funkcijų, tai, vadovaujantis Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų 8 punktu, jis gali pavesti šias funkcijas atlikti darbdavio įgaliotam asmeniui. Darbdavio įgaliotą asmenį, kuriam pavesta atlikti DSS tarnybos funkcijas, moko ir atestuoja mokymo įstaigos pagal mokymo programą „Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programa“ (Nuostatų 14, 19, 21 punktai).

2012-02-06 Faktai

UAB "SOTERUS" vieni iš pirmųjų mokymų centrų sėkmingai parengė ir atestavo įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus ir įmonių vadovus, vykdančius tarnybos funkcijas, pagal naująją tvarką. Atestuojamųjų pasirengimas tiek teorinių ir praktinių žinių tikrinimui buvo įvertinti aukščiausiais balais, ko nesitikėjo komisija, kadangi tai buvo pirmieji specialistai ir vadovai, kurie egzaminą laikė iš Valstybinės darbo inspekcijos sudarytų testų. Dėka puikių lektorių ir pačių mokinių pastangų, pirmosios atestacijos rezultatai viršijo lūkeščius, todėl įgyta patirtis leidžia ir toliau sėkmingai apmokyti ir atestuoti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus bei įmonių vadovus.

Klausimai/atsakymai

1. Kokia darbdavių atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais atestavimo tvarka?
Sudarius nors ir su vienu darbuotoju darbo sutartį, darbdaviui (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdaviui atstovaujančiam asmeniui atsiranda pareiga, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 260 straipsnio - kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą privalo darbdavys.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 268 straipsnyje nustatyta, kad ,,kiekvieno darbdavio ar jo įgalioto asmens žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomai tikrinamos prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas ir vėliau ne rečiau kaip penkeri metai Vyriausybės nustatyta tvarka“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 292 ,,Dėl Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašo ir darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.37-1365) nustatyta mokymo ir atestavimo tvarka ir darbdavių, kurie atleidžiami nuo privalomo žinių tikrinimo, sąrašas.

2. Ar darbuotojams, dirbantiems sau (pagal individualios veiklos pažymą ar įsigijus verslo liudijimą) privaloma atestacija darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais?

Lietuvos Respublikos teisės aktai asmenims, vykdantiems individualią veiklą be verslo liudijimo (pagal individualios veiklos pažymą), ar įsigijus verslo liudijimą, t. y. asmenims dirbantiems sau, privalomo mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais nenumato. Tačiau vykdydami atitinkamą veiklą, neturėtumėte kelti pavojaus savo ir aplinkinių asmenų saugai ir sveikatai. Vertinkite darbo vietoje profesinę riziką, kurios esmė yra pavojus sukeliančių veiksnių prognozė ir paieška, apsaugos priemonių nuo rizikos veiksnių poveikio numatymas ir naudojimas.

Šaltinis www.vdi.lt