Gaisrinės saugos kursai 2024 m. liepos mėn. 31 d. nuotoliniu būdu

Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už priešgaisrinę saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinę saugą į 2024 m. liepos mėn. 31 d. organizuojamus Gaisrinės saugos mokymus nuotoliniu būdu.

KVIETIMAS Į GAISRINĖS SAUGOS MOKYMUS

Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už gaisrinę saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinę saugą į 2024 m. liepos mėn. 31 d. nuotoliniu būdu
organizuojamus kursus pagal „ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ VADOVŲ IR ATSAKINGŲ ASMENŲ, KURIEMS PAVESTA KONTROLIUOTI OBJEKTO PRIEŠGAISRINĘ BŪKLĘ IR IMTIS PRIEMONIŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAMS VYKDYTI, PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMĄ", (valst. kodas 296186205). Registracijos anketa

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymo programos paskirtis - supažindinti objektų vadovus, atsakingus asmenis su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybę už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

Kursų dalyviai aprūpinami metodine medžiaga reikalinga darbui. 


Prašome registruotis iš anksto. Registracija tel. 8 37 24 91 16; 8 65245181 arba el. paštu info@soterus.lt.
Išduodamas Priešgaisrinės saugos pažymėjimas. 

Kursai vyks: 2024 m. liepos mėn. 31 d. nuotoliniu būdu

Kursų kaina: 50 Eur.
Adresas: Neries kr. 16 - 303, Kaunas.