Darbuotojų, surenkančių F-dujas, mokymai planuojami 2024 m. liepos mėn. 3-10 d.

Ši programa parengta vadovaujantis darbo rinkos profesinio mokymo programų
reikalavimais, Europos Sąjungos ir Lietuvos reglamentais bei nuostatais dėl tam tikrų fluorintų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Mokymosi trukmė – 1 savaitė (14val.)
Darbuotojų, surenkančių F-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro
kondicionavimo sistemų mokymo programą sudaro teorinis ir praktinis mokymas pagrindinių
įgūdžių ugdymui ir įtvirtinimui. Programa numato, kad praktinis mokymas turėtų būti
organizuojamas realioje darbo vietoje arba įmonėje kur yra eksploatuojamos, remontuojamos
transporto priemonių oro kondicionavimo sistemos su fluorintomis šiltnamio efektą
sukeliančiomis dujomis, kur, vadovaujant profesijos mokytojui, darbuotojai išmoksta saugiai
dirbti su F-dujomis.

Sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą asmenims suteikiama teisė saugiai atlikti
F-dujų surinkimą iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų.
Jiems yra išduodamas nustatytos formos valstybės pripažįstamas skaitmeninis pažymėjimas.

Registracijai į kursus reikalingi šie dokumentai:

1. Užpildyta registracijos anketa; /site/files/REGISTRACIJOS%20ANKETA%20%C4%AE%20OAM%20ir%20F-DUJ%C5%B2%20MOKYMUS_201807_4.docx

2. Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo mokymosi tikslais; /site/files/SUTIKIMAI_klientams_3.doc

3. Išsilavinimo dokumento kopija (Ne mažesnio nei pagrindinis).

Kursus rengiame nuotoliniu būdu, pažymėjimas skaitmeninis !!!! Prašome registruotis

Kursų pradžia: 2024 m. liepos mėn. 3 d.

Kursų pabaiga: 2024 m. liepos mėn. 10 d.

 

 

Registracija telefonu: 8 652 45181  arba el. paštu info@soterus.lt