Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F dujomis, mokymai 2024m. liepos mėn. 4-18 d.

Mokymo programa parengta vadovaujantis darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimais, Europos Sąjungos ir Lietuvos reglamentais bei nuostatais dėl Ozoną ardančių medžiagų ir tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Išklausiusiems kursus ir sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą darbuotojams suteikiama teisė saugiai atlikti OAM  turinčios šaldymo įrangos aptarnavimą, remontą, šaltnešio išsiurbimą ir recirkuliaciją, kasmetinės patikros reikalavimus, nuotėkių mažinimą, tikrinti, ar nėra nuotėkio stacionarioje šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangoje, kurioje yra  F-dujų  ir kurių etiketėse tai yra nurodyta; saugiai surinkti, įrengti ir eksploatuoti  šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangą, kurioje yra F-dujų, bei atlikti jos techninę priežiūrą. Jiems išduodamas nustatytos formos valstybės pripažįstamas skaitmeninis pažymėjimas.

Mokymosi trukmė – 60 val.:
programoje – teorinis mokymas (28 val.), praktinis mokymas (26 val.).

Registracijai į kursus reikalingi šie dokumentai:

1. Užpildyta registracijos anketa; /site/files/REGISTRACIJOS%20ANKETA%20%C4%AE%20OAM%20ir%20F-DUJ%C5%B2%20MOKYMUS_201807.docx

2. Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo mokymosi tikslais; /site/files/SUTIKIMAI_klientams_2.doc

3. Išsilavinimo dokumento kopija (ne mažesnis nei pagrindinis).

Kursus rengiame nuotoliniu būdu per nuotolinę mokymų sistemą, pažymėjimas skaitmeninis !!! Prašome registruotis. 

Kursų pradžia: 2024 m. liepos mėn. 4 d.

Kursų pabaiga: 2024 m. liepos mėn. 18 d.

 

 

Registruotis telefonu  8 652 45181  arba el. paštu info@soterus.lt