Įmonių vadovų dėmesiui, keičiasi atestavimo tvarka

Gerbiami įmonių vadovai,

Informuojame, kad nuo 2017-01-01 vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimu  (LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a6086b807e7211e6b969d7ae07280e89 ) Darbdavių (įmonių vadovų) darbuotojų saugos ir sveikatos  žinios privalomai bus tikrinamos Valstybinėje Darbo inspekcijoje.  

LR DSSĮ  26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Darbdaviui atstovaujančio asmens žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais privalomai tikrina Valstybinė darbo inspekcija Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendruosiuose nuostatuose nustatyta tvarka prieš darbdaviui atstovaujančiam asmeniui pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas.“). 

Kviečiame įmonių vadovus paskubėti iki 2017-01-01, kurie neturi privalomojo Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pažymėjimo (16 val.), mokymo įstaigoje UAB „SOTERUS“ atestuotis pagal privalomą Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą, kuri yra privaloma kiekvienam darbdaviui ar jį atstovaujančiam asmeniui prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas (Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 268 straipsnio 1 dalis). Kviečiame registruotis į atestaciją iš anksto telefonu 865245181 ir elektroniniu paštu info@soterus.lt, vietų skaičius ribotas.

Daugiau informacijos telefonu 865245181 ir elektroniniu paštu info@soterus.lt