Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F dujomis, mokymai planuojami 2018 m. gruodžio 11 d.

Mokymo programa parengta vadovaujantis darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimais, Europos Sąjungos ir Lietuvos reglamentais bei nuostatais dėl Ozoną ardančių medžiagų ir tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Išklausiusiems kursus ir sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą darbuotojams suteikiama teisė saugiai atlikti OAM  turinčios šaldymo įrangos aptarnavimą, remontą, šaltnešio išsiurbimą ir recirkuliaciją, kasmetinės patikros reikalavimus, nuotėkių mažinimą, tikrinti, ar nėra nuotėkio stacionarioje šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangoje, kurioje yra  F-dujų  ir kurių etiketėse tai yra nurodyta; saugiai surinkti, įrengti ir eksploatuoti  šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangą, kurioje yra F-dujų, bei atlikti jos techninę priežiūrą. Jiems išduodamas nustatytos formos valstybės pripažįstamas pažymėjimas (3106).

Mokymosi trukmė – 60 val.:
programoje – teorinis mokymas (28 val.), praktinis mokymas (26 val.).

Numatoma kursų pradžia  2018 m. gruodžio 11 d.

Registruotis telefonu  8 652 45181  arba el. paštu info@soterus.lt