Naujienos

 • Įmonių vadovų dėmesiui, keičiasi atestavimo tvarka

  Gerbiami įmonių vadovai,

  Informuojame, kad nuo 2017-01-01 vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimu  (LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a6086b807e7211e6b969d7ae07280e89 ) Darbdavių (įmonių vadovų) darbuotojų saugos ir sveikatos  žinios privalomai bus tikrinamos Valstybinėje Darbo inspekcijoje.  

  LR DSSĮ  26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

  „1. Darbdaviui atstovaujančio asmens žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais privalomai tikrina Valstybinė darbo inspekcija Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendruosiuose nuostatuose nustatyta tvarka prieš darbdaviui atstovaujančiam asmeniui pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas.“).

   

   

  Plačiau
 • Darbų saugos kursai nuo 2016 m. spalio 17 d.

  Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už darbų saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais darbų saugą registruotis į kursus spalio mėn. 17 d.  (atestacija 2016 m. spalio 26 d.)

  Plačiau
 • Gaisrinės saugos kursai 2016 m. spalio 28 d.

  Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už priešgaisrinę saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinę saugą į 2016 m. spalio 28 d. organizuojamus Gaisrinės saugos mokymus.

  Plačiau
 • UAB "SOTERUS" įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą

  UAB "SOTERUS" buvo įrašyta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 27V-98 „Dėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

  Plačiau
 • KĄ SVARBIAUSIA ŽINOTI TAMPANT DARBDAVIU (ĮMONĖS VADOVU)

  Sudarius nors su vienu darbuotoju darbo sutartį, tampama darbdaviu.
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 268 straipsnio 1 dalimi, kiekvieno darbdavio fizinio asmens ar darbdaviui atstovaujančio įmonės įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovo (toliau – įmonės vadovas) žinios iš DSS srities privalomai tikrinamos prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas Vyriausybės nustatyta tvarka.

  Plačiau