Naujienos

 • Darbų saugos kursai

  Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už darbų saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais darbų saugą registruotis į nuotolinio mokymo kursus.

  Plačiau
 • KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARAS LIEPOS MĖN. 27 D. „AKTUALIOS NAUJIENOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SRITYJE. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS

  Kviečiame, įmonės vadovus, asmenis, atsakingus už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje ir visus, kuriems aktualios naujienos darbuotojų saugos ir sveikatos srityje į kvalifikacijos kėlimo seminarą „Aktualios naujienos darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Praktinės rekomendacijos“.

  Plačiau
 • Gaisrinės saugos kursai 2018 m. liepos 30 d.

  Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už priešgaisrinę saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinę saugą į 2018 m. liepos mėn. 30 d. organizuojamus Gaisrinės saugos mokymus.

  Plačiau
 • Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F dujomis, mokymai planuojami 2018 m. rugpjūčio mėn. 7 d.

  Mokymo programa: Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šiluminiais siurbliais (kodas: 260071107).

  Mokymo programa parengta vadovaujantis darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimais, Europos Sąjungos ir Lietuvos reglamentais bei nuostatais dėl Ozoną ardančių medžiagų ir tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

  Mokymosi trukmė – 60 val.:
  programoje – teorinis mokymas (28 val.), praktinis mokymas (26 val.).

  Numatoma kursų pradžia 2018 m. rugpjūčio mėn. 7 d.

  Registruotis telefonu  8 652 45181  arba el. paštu info@soterus.lt

  Plačiau
 • Darbuotojų, surenkančių F-dujas, mokymai 2018 m. rugpjūčio mėn. 14 d.

  Darbuotojų, surenkančių F-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, mokymai

  Sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą asmenims suteikiama teisė saugiai atlikti
  F-dujų surinkimą iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų.
  Jiems yra išduodamas nustatytos formos valstybės pripažįstamas pažymėjimas (kodas 3106).

  Numatoma kursų pradžia 2018 m. rugpjūčio mėn. 14 d.

  Plačiau
 • Seminaras Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką turi žinoti kiekviena įmonė

  Šis seminaras yra skirtas įmonėms, kurių veikloje yra renkami, kaupiami ir naudojami asmens duomenys.

  2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo numato naujas pareigas asmens duomenis renkantiems ir naudojantiems asmenims, kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d., numato naujas pareigas asmens duomenis renkantiems ir naudojantiems asmenims. Už tokių reikalavimų nesilaikymą gresia baudos iki 20 000 000 eurų ir privatiems, ir juridiniams asmenims.

  Šio seminaro tikslas - padėti klausytojams suprasti, kaip nuo šis reglamentas palies visas įmones, kokių sutikimų iš klientų jiems reikia, kad galėtų suteikti jiems paslaugas, tinkamai jas apskaityti, kada jie laikomi duomenų tvarkytojai, kada duomenų valdytojais ir kokios pareigos jiems kyla abiejose rolėse.

  Plačiau
 • UAB "SOTERUS" įmonė yra pripažinta ir jai suteiktas sertifikatas „STIPRIAUSI LIETUVOJE LYDERIAI"

  LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteikta teise (licencijos Nr. DSSL-24) teikiame kokybiškas ir aukščiausius reikalavimus atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas. Įmonių vadovus konsultuojame norminių teisės aktų taikymu, vykdant darbdavio pareigą-užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. Įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas vykdo ir konsultuoja atestuoti darbų saugos specialistai (kurie savo veiklos pradžios metus skaičiuoja nuo 2004 m.), turintys ilgametę patirtį statybos, apdirbamosios pramonės, prekybos, transporto, medicinos paslaugų ir kt. veiklų sektoriuose. Mūsų specialistai ne tik puikiai išmano norminių teisės aktų reikalavimus, bet ir praktinį jų taikymą įvairiose ekonominėse veiklose.

   

   

  Plačiau
 • Nuotoliniai darbų saugos kursai

  UAB "SOTERUS" parengė mokymų bazę įmonės vadovams, darbų saugos specialistams, darbdavio įgaliotiems asmenims mokytis ir ruoštis atestacijai virtualioje mokymosi aplinkoje, kurioje galima rasti pagrindinę ir papildomą mokymosi medžiagą, paskaitų įrašus, skaidres, atlikti testus ir įvairias užduotis bei mokytis kiekvienam patogiu metu, tempu, laiku. Mokymo_programų_suvestinė.

  Plačiau