Naujienos

 • Darbų saugos kursai Lapkričio mėnesį

  Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už darbų saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais darbų saugą registruotis į nuotolinio mokymo kursus.

  Plačiau
 • KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARAS 2019 m. GRUODŽIO 10 D. „AKTUALIOS NAUJIENOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SRITYJE. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS

  Kviečiame, įmonės vadovus, asmenis, atsakingus už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje ir visus, kuriems aktualios naujienos darbuotojų saugos ir sveikatos srityje į kvalifikacijos kėlimo seminarą „Aktualios naujienos darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Praktinės rekomendacijos“.

  Plačiau
 • Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F dujomis, mokymai planuojami nuo 2019 m. lapkričio mėn.

  Mokymo programa: Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šiluminiais siurbliais (kodas: 260071107).

  Mokymo programa parengta vadovaujantis darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimais, Europos Sąjungos ir Lietuvos reglamentais bei nuostatais dėl Ozoną ardančių medžiagų ir tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

  Mokymosi trukmė – 60 val.:
  programoje – teorinis mokymas (28 val.), praktinis mokymas (26 val.).

  Numatoma kursų pradžia nuo 2019 m. lapkričio mėn.

  Registruotis telefonu  8 652 45181  arba el. paštu info@soterus.lt

  Plačiau
 • Darbuotojų, surenkančių F-dujas, mokymai 2019 m. lapkričio mėn.

  Darbuotojų, surenkančių F-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, mokymai

  Sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą asmenims suteikiama teisė saugiai atlikti
  F-dujų surinkimą iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų.
  Jiems yra išduodamas nustatytos formos valstybės pripažįstamas pažymėjimas (kodas 3106).

  Numatoma kursų pradžia 2019 m. lapkričio mėn.

  Plačiau
 • Gaisrinės saugos kursai 2019 m. lapkričio mėn. 29 d.

  Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už priešgaisrinę saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinę saugą į 2019 m. lapkričio mėn. 29 d. organizuojamus Gaisrinės saugos mokymus.

  Plačiau
 • FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATAI IŠDUODAMI TIK PAGAL FORMALIAS MOKYMO PROGRAMAS

  Norime atkreipti klientų dėmesį, kad  „Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais siurbliais ir „Darbuotojų, surenkančių F-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų“ mokymo programos vykdomos tik pagal formalųjį mokymą ir baigusiems mokymą, išduodamas valstybės pripažintas Profesinio mokymo pažymėjimas, kodu 3106, kuris kitose valstybėse narėse yra pripažįstamas.

   

  Plačiau