Naujienos

 • Darbų saugos kursai nuo 2016 m. gruodžio 12 d.

  Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už darbų saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais darbų saugą registruotis į kursus 2016 m. gruodžio 12 d.  (atestacija numatoma 2016 m. gruodžio 20 - 21 dienomis).

  Plačiau
 • Gaisrinės saugos kursai 2017 m. sausio 28 d.

  Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už priešgaisrinę saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinę saugą į 2017 m. sausio 28 d. organizuojamus Gaisrinės saugos mokymus.

  Plačiau
 • Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F dujomis, mokymai

  Mokymo programa: Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šiluminiais siurbliais (kodas: 260071107).

  Mokymo programa parengta vadovaujantis darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimais, Europos Sąjungos ir Lietuvos reglamentais bei nuostatais dėl Ozoną ardančių medžiagų ir tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

  Mokymosi trukmė – 60 val.:
  programoje – teorinis mokymas (28 val.), praktinis mokymas (26 val.).

  Numatoma kursų pradžia 2017 m. sausio mėn.

  Registruotis telefonu  869976994  arba el. paštu ugne@soterus.lt

  Plačiau
 • Darbuotojų, surenkančių F-dujas, mokymai

  Darbuotojų, surenkančių F-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, mokymai

  Sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą asmenims suteikiama teisė saugiai atlikti
  F-dujų surinkimą iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų.
  Jiems yra išduodamas nustatytos formos valstybės pripažįstamas pažymėjimas (kodas 3106).

  Numatoma kursų pradžia 2017 m. sausio mėn.

  Plačiau
 • Keičiasi darbų saugos reikalavimai

  Darbuotojų sauga ir sveikata vienas pagrindinių visuomenės prioritetų. Todėl šia sritimi rūpinasi visa grandinė valstybinių ir privačių įstaigų. Nepasiklysti plačiuose darbų saugos taisyklių tyruose bei įvykdyti visus įstatymuose numatytus  reikalavimus, o taip pat  tinkamai pasirūpinti savo darbuotojų saugumu ir sveikata darbdaviams geriausiai gali padėti tie kas kasdien dirba darbų saugos srityje. Bendrovės „Soterus“ patyrusių specialistų komanda ne tik moko kaip išlikti saugiems darbo vietoje, bet ir nuolat seka šios srities naujoves, įstatymų pasikeitimus.

  Plačiau
 • Įmonių vadovų dėmesiui, keičiasi atestavimo tvarka

  Gerbiami įmonių vadovai,

  Informuojame, kad nuo 2017-01-01 vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimu  (LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a6086b807e7211e6b969d7ae07280e89 ) Darbdavių (įmonių vadovų) darbuotojų saugos ir sveikatos  žinios privalomai bus tikrinamos Valstybinėje Darbo inspekcijoje.  

  LR DSSĮ  26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

  „1. Darbdaviui atstovaujančio asmens žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais privalomai tikrina Valstybinė darbo inspekcija Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendruosiuose nuostatuose nustatyta tvarka prieš darbdaviui atstovaujančiam asmeniui pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas.“).

   

   

  Plačiau
 • UAB "SOTERUS" įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą

  UAB "SOTERUS" buvo įrašyta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 27V-98 „Dėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

  Plačiau
 • KĄ SVARBIAUSIA ŽINOTI TAMPANT DARBDAVIU (ĮMONĖS VADOVU)

  Sudarius nors su vienu darbuotoju darbo sutartį, tampama darbdaviu.
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 268 straipsnio 1 dalimi, kiekvieno darbdavio fizinio asmens ar darbdaviui atstovaujančio įmonės įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovo (toliau – įmonės vadovas) žinios iš DSS srities privalomai tikrinamos prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas Vyriausybės nustatyta tvarka.

  Plačiau