Naujienos

 • Gaisrinės saugos kursai 2017 m. rugpjūčio 31 d.

  Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už priešgaisrinę saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinę saugą į 2017 m. rugpjūčio 31 d. organizuojamus Gaisrinės saugos mokymus.

  Plačiau
 • NAUJASIS DARBO KODEKSAS: ĮPAREIGOJIMAI DARBDAVIAMS

  Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus Lietuvos Respublikos Darbo kodeksui nuo 2017-07-01  darbdaviai, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip dvidešimt ir kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, privalo inicijuoti darbo tarybų steigimą, pasirengti tvarkas.

  Plačiau
 • Darbų saugos kursai

  Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už darbų saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais darbų saugą registruotis į kursus 2017 m. rugpjūčio mėn.

  Plačiau
 • Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F dujomis, mokymai nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.

  Mokymo programa: Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šiluminiais siurbliais (kodas: 260071107).

  Mokymo programa parengta vadovaujantis darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimais, Europos Sąjungos ir Lietuvos reglamentais bei nuostatais dėl Ozoną ardančių medžiagų ir tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

  Mokymosi trukmė – 60 val.:
  programoje – teorinis mokymas (28 val.), praktinis mokymas (26 val.).

  Numatoma kursų pradžia 2017 m. rugpjūčio mėn.

  Registruotis telefonu  8 652 45181  arba el. paštu info@soterus.lt

  Plačiau