Kompetencijos tobulinimas

KVIEČIAME ĮMONIŲ VADOVUS, ATSAKINGUS ASMENIS UŽ DARBUOTOJŲ SAUGĄ Į DARBŲ SAUGOS TEORINIUS IR PRAKTINIUS MOKYMUS, KURIE VYKSTA KIEKVIENĄ MĖNESĮ.

 

Vadovaujantis MOKYMO IR ŽINIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TIKRINIMO BENDRŲJŲ NUOSTATŲ 7 PUNKTU darbdaviui atstovaujantys asmenys, atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdavio įgalioti asmenys, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai kompetenciją tobulina kursuose, seminaruose ar praktiniuose mokymuose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kuriuos rengia valstybės institucijos ir įstaigos, profesinio mokymo teikėjai. Darbdavių įgaliotus asmenis, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus tobulinti kompetencijos siunčia darbdavys.

Kompetencijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 50 valandų.

Kompetencijos tobulinimas turi būti pažymimas institucijų ir įstaigų, profesinio mokymo teikėjų išduotuose kursų, seminarų ar praktinių mokymų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais baigimo pažymėjimuose.

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARAS GEGUŽĖS MĖNESĮ „AKTUALIOS NAUJIENOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SRITYJE. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS“

Kompetencijos tobulinimo seminaras 2020 m. spalio mėn. 28 d. Nuotoliniu būdu.

Prašome registruotis iš anksto. Registracija tel. 8 37 24 91 16; 8 652 45 181 arba el. paštu info@soterus.lt