Darbo teisė

Teikame Darbo teisės klausimais konsultacijas ir rengiame dokumentus:

 • Konsultuojame ir parengiame darbo sutartis.
 • Parengiame visiškos materialinės atsakomybės sutartis.
 • Konsultuojame darbo grafikų sudarymo klausimai.
 • Konsultuojame suminės darbo laiko apskaitos klausimais.
 • Konsultuojame darbo laiko apkaitos žiniaraščio pildymo klausimais.
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl darbo drausmės pažeidimo ir nuobaudos skyrimo.
 • Rengiame darbo tvarkos taisykles.
 • Rengiame pareiginius nuostatus.
 • Rengiame kolektyvines sutartis.
 • Konsultuojame nutraukiant darbo santykius.
 • Ir kt. klausimais.